Kan ik betrouwbare cijfers krijgen?

Q: Kan ik betrouwbare cijfers over een (kleine) onderneming in Spanje verwachten?