Onze Dienst-verlening

 

Wij bieden onze klante drie soorten diensten aan, wat kan variëren van een complete begeleiding van een aan- of verkooptraject van een bedrijf tot een enkele, specifieke dienst:

  •     Strategie en Planning van Uit- en Intreden (ESP)

  •     F&O en Bemiddeling Bedrijfsovernames, inclusief zoek-opdrachten

  •     Gespecialiseerde Diensten tijdens het proces van een bedrijfsoverddracht.

Met  het Plannen van een Uit- en Intreding bij een bedrijf bedoelen wij het opstellen van een strategie waarbij alle mogelijke vormen van uit-en intreden worden bekeken en overwogen.

Voor een huidige eigenaar van een bedrijf kan dat zijn een opvolging, een MBI of MBO, het verkopen van het gehele bedrijf of delen daarvan aan een derde partij, een fusie of sluiting van het bedrijf.

Voor nieuwe/toekomstige eigenaren betekent dit het opstellen van een profiel van gewenste bedrijven/bedrijfstakken en regios, het evalueren van de juiste motivatie voor het intreden (eigen start, middels franchise of overname van een bedrijf), de financiële vereisten en mogelijkheden, en de zoek-strategie om de juiste start te maken.

Met F&O en de bemiddeling bij bedrijfsoverdrachten richten wij ons op de hierboven al genoemde, derde partij optie van een uit-en intredingsplan: als er een bedrijf moet worden verkocht en een koper moet worden gevonden of juist een bedrijf moet worden gevonden voor een overname.

Wij vertegenwoordigen verkopende partijen en ook kopende partijen en soms zelfs beiden, in specifieke gevallen waarbij een bemiddeling (mediëren) noodzalkelijk is.

Het is ook mogelijk dat slechts delen van een bedrijf verkocht/gekocht moeten of kunnen worden. Daarnaast komen we ook vaak interessante start-ups en (financierings) projecten (waaronder ook onroeren goed projecten) tegen. Voor die speciale investeringsprojecten kunnen wij ook bemiddelen en zoek-opdrachten uitvoeren. 

 

Met gespecialiseerde diensten bedoelen we specifieke onderdelen van een uit-of intreedproces of F&O/bemiddeling, waarvoor een derde partij ingeschakeld moet worden: zaken als een onafhankelijke waardering, het opstellen van een blind profiel en/of verkoopdossier in verschillende talen, het plaatsen van advertenties middels een internationaal media plan etc.

Vaak werken wij samen bij onze diensten met andere professionele partijen, waarbij de verschillende professionals ieder hun expertise inbrengen ter verbetering en versnelling van een goed resultaat van de gewenste transactie.

Deze dienstverlening kan vóór (in voorbereidingsfases), tijdens (bemiddeling en onder-handeling) of na een transactie proces (due diligence, afwikkeling overdracht) worden uitgevoerd.

Hiervoor kunnen wij apart een offerte uitbrengen, hetzij direct aan de klant, hetzij via de andere, professionele partij, te samen met andere diensten en dienstverloeners, die noodzakelijk of gewensd zijn voor de transactie.

logo baboss transparente.gif

B.A. Boss is een onafhankelijke bedrijfsmakelaardij, begeleidt het uittreden of inkopen en voert

zoek-opdrachten naar kopers of bedrijven uit in het MKB.

www.baboss.es

www.baboss.org

www.baboss.nl

www.baboss.co.uk

www.baboss.info

Lees ook onze berichten op onze blog!

 .. of op één van onze andere blogs!

We werken samen met andere professionele partijen als:

www.empresius.com

www.mynbest.com

www.bizalia.com

www.roadbookmakers.com

Volg ons op sociale media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn
IBBA logo small.JPG

Trots lid sinds 2003

Baboss Logo