top of page

Hoe een Midden-tot-Klein Bedrijf (MKB) te beoordelen (3/4)

Een spoedcursus in 4 delen


Als u van plan bent een bedrijf te kopen, zal een groot deel van uw overname het zorgvuldig beoordelen van de fijnste financiële details van uw doelbedrijf zijn.

Winst- en verliesrekeningen (P&L) (1), kasstroomoverzichten (2) en balansen (3) zijn allemaal cruciale documenten die u wilt bekijken wanneer u een bedrijf doorneemt dat te koop staat.


Elk ervan vertelt een belangrijk financieel verhaal en biedt essentiële statistieken over de gezondheid van een bedrijf, waardoor u een idee krijgt van de werkelijke waarde en levensduur ervan.


Deze drie documenten zijn essentiëel van uw due diligence (verificatie). Zie het eerste deel van dit artikel voor meer informatie.


En ook, u wilt ook meer informatie over de belastingaangiften van de afgelopen jaren en de voorraden. Zie het tweede deel van dit artikel voor meer informatie..


In deel 3 van deze serie van 4 bespreken we de onderdelen van de resultaten (V&W) rekening, de belangrijkste ratios en hoe de cijfers te combineren om meer informatie uit de financieële rapporten te halen.Waar naar te kijken in de Financieële Documenten


De documenten die u krijgt, zijn slechts zo nuttig als uw vermogen om ze te controleren op de juiste informatie. Dit betekent dat u details uit verschillende records samenvoegt om beter te begrijpen hoe goed het bedrijf het doet.


Omzet of Verkopen


Omzet, ook wel bruto-omzet genoemd, is de hoeveelheid geld die een bedrijf binnen een bepaalde periode uit de omzet haalt. Dit is waar alles begint: het geld dat een bedrijf binnenbrengt, bepaalt hoe het uitgeeft, de winstgevendheid ervan en meer. Meestal vindt u de opbrengsten bovenaan een resultatenrekening.


Uitgaven


De uitgaven zijn de kosten die een bedrijf maakt tijdens zijn normale bedrijfsvoering. Er zijn verschillende vormen van zakelijke uitgaven, gezien de breedte van wat de term dekt.


Over het algemeen zijn er vijf soorten uitgaven:


Kostprijs verkopen (KV): Kosten die verband houden met de aankoop en vervaardiging van producten (de inventaris van een supermarkt kan bijvoorbeeld als een KV-uitgave worden beschouwd).


Bedrijfskosten: geld dat wordt uitgegeven om de dagelijkse kosten te betalen die verband houden met het runnen van een bedrijf. Dit kan van alles zijn, van online marketingcampagnes tot elektriciteitsrekeningen.


Niet-operationele kosten: uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met de kernactiviteiten van een bedrijf. Deze uitgaven zijn doorgaans incidenteel of zeldzaam van aard.


Buitengewone uitgaven: uitgaven die onverwachte of ongebruikelijke uitgaven zijn en die geen deel uitmaken van de reguliere bedrijfskosten van een bedrijf. Hiertoe behoren natuurrampen en onverwachte gebeurtenissen die aanzienlijke reparaties of vervangingen vereisen, juridische schikkingen of een grote verandering in de bedrijfsactiviteiten die aanzienlijke herstructureringskosten vereisen.


Financiële kosten: de kosten van een bedrijf die verband houden met het lenen en beheren van zijn financiële middelen. Dit kan onder meer rentebetalingen op leningen, vergoedingen voor financiële diensten en kosten in verband met het beheer van beleggingen of activa omvatten.


Financieële Resultaten


Bekijk het uitgavengedeelte van de winst- en verliesrekening om inzicht te krijgen in de financiële prestaties en kostenstructuur van het bedrijf. Let op eventuele significante veranderingen in de uitgaven in de loop van de tijd.


Winstgevendheid: het vermogen van een bedrijf om winst te genereren. Het kan onder meer worden beïnvloed door inkomsten en bedrijfskosten.


Activa en passiva: Activa zijn middelen die een bedrijf bezit of controleert en die economische waarde hebben en naar verwachting een toekomstig voordeel zullen opleveren. Aan de andere kant zijn verplichtingen of schulden die een bedrijf aan anderen verschuldigd is en die naar verwachting zullen worden afgewikkeld door het verstrekken van activa, diensten of betalingen.


Cashflow: Het bedrag aan contanten of kasequivalenten dat in de loop van de tijd in en uit een bedrijf stroomt – meestal een maand, kwartaal of jaar. Het houdt rekening met de instroom en uitstroom van contanten die verband houden met de activiteiten, investeringen en financieringsactiviteiten van een bedrijf.
Vragen aan en advies van Experts


Het is belangrijk om vragen te stellen en deskundig advies in te winnen bij het beoordelen van de financiële gegevens van kleine bedrijven.


  • Vraag de verkoper om opheldering over eventuele problemen of discrepanties die u constateert. Misschien wilt u ook advies vragen aan een zakenmakelaar, accountant of een andere financiële professional die aanvullende inzichten en begeleiding kan bieden.


  • Het beoordelen van de financiële gegevens van kleine bedrijven is een essentiële stap in het proces van de aankoop van een bedrijf. Door de benodigde financiële documenten te verkrijgen en te analyseren, de belangrijkste financiële ratio's te berekenen en op alarmsignalen te letten, kunnen potentiële kopers de financiële gezondheid van het bedrijf volledig begrijpen en beslissen of ze door willen gaan met de aankoop.


Vergeet niet deskundig advies in te winnen en vragen te stellen om een ​​grondige beoordeling van de financiële gegevens te garanderen.
Dit artikel is een vertaling met toestemming van DealStream.

1 mei, 20236 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page