top of page

Hoe een Midden-tot-Klein Bedrijf (MKB) te beoordelen (1/4)

Een spoedcursus in 4 delen


Als u van plan bent een bedrijf te kopen, zal een groot deel van uw overname het zorgvuldig bestuderen van de kleinste financiële details van het geselecteerde bedrijf zijn.

Winst- en verliesrekeningen (V&W) (1), geldstroom (Cash Flow) overzichten (2) en balansen (3) zijn allemaal cruciale documenten die u wilt bekijken wanneer u een bedrijf doorlicht dat te koop staat.


Elk document vertelt een belangrijk financieel verhaal en biedt essentiële informatie over de gezondheid van een bedrijf, waardoor u zich een idee kunt vormen van de werkelijke waarde en levensverwachting ervan.

Deze drie genoemde documenten vormen een kernonderdeel van uw due diligence.


Toch wilt u ook meer informatie over hun belastingaangiften, de balans en inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA).


Hier vindt u een toelichting op deze financiële documenten.


In de volgende artikelen laten we u zien hoe u de belangrijkste indicatoren kunt berekenen en op welke alarmsignalen u moet letten.


De role van financieële documenten


Het beoordelen van een goede bedrijfsovername of investeringsmogelijkheid is een mix van zowel kunst als wetenschap. Er zijn natuurlijk genoeg elementen waarvoor u op uw gevoel en intuïtie moet vertrouwen – bijvoorbeeld door in te schatten of de branche geschikt is voor uw ervaring of dat de kwaliteit van het product substantieel en geschikt aanvoelt voor het beoogde klantenbestand.


Het andere stuk is echter gebaseerd op harde cijfers en geworteld in financiële documenten, ratio's en formules.


Deze gegevens geven u een beter inzicht in de activiteiten van het bedrijf en zijn cruciaal voor het bepalen van het trackrecord en het potentiële traject van een bedrijf.Resultatenrekening of Verlies-en Winst rekening (V&W)


Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening (V&W) genoemd, kan een overzicht geven van de prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode, afhankelijk van de omvang ervan. Resultatenrekeningen geven een overzicht van de inkomsten, uitgaven en netto-inkomsten over een specifieke periode (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks).

Het geeft de opbrengsten (bovenste regel) minus de uitgaven weer, resulterend in nettowinst of -verlies (onderste regel), wat de winstgevendheid van het bedrijf aangeeft door de bruto-omzet, bedrijfskosten en het salaris van de eigenaar te onthullen. Bovendien vormt de winst- en verliesrekening de basis voor het bepalen van de discretionaire winst (SDE) van de verkoper, wat cruciaal is voor de bedrijfswaardering.


Balans


De balans geeft een samenvatting van wat het bedrijf bezit (activa), wat het verschuldigd is (passiva) en wat overblijft nadat alle schulden zijn betaald (eigen vermogen) op een bepaald tijdstip – vaak het einde van het fiscale jaar. Deze informatie is van cruciaal belang voor investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden.


Kasstromen of Cash Flow overzicht


Een kasstroomoverzicht is een financieel rapport dat laat zien hoeveel geld een bedrijf binnenkomt en verlaat, meestal op maand-, kwartaal- of jaarbasis. Het kasstroomoverzicht volgt de instroom en uitstroom van contanten uit de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten van het bedrijf.

Deze verklaring geeft inzicht in het vermogen van het bedrijf om contant geld te genereren, kasstromen te beheren en aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Door het kasstroomoverzicht te analyseren kunnen investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden de liquiditeit, de financiële gezondheid en het vermogen van het bedrijf om te investeren in toekomstige groeimogelijkheden bepalen.Ask Questions and Seek Expert Advice

Het is belangrijk om vragen te stellen en deskundig advies in te winnen bij het beoordelen van de financiële gegevens van kleine bedrijven.


  • Vraag de verkoper om opheldering over eventuele problemen of discrepanties die u constateert. Misschien wilt u ook advies vragen aan een zakenmakelaar, accountant of een andere financiële professional die aanvullende inzichten en begeleiding kan bieden.

  • Het beoordelen van de financiële gegevens van kleine bedrijven is een essentiële stap in het proces van de aankoop van een bedrijf. Door de benodigde financiële documenten te verkrijgen en te analyseren, de belangrijkste financiële ratio's te berekenen en op alarmsignalen te letten, kunnen potentiële kopers de financiële gezondheid van het bedrijf volledig begrijpen en beslissen of ze door willen gaan met de aankoop.

Vergeet niet deskundig advies in te winnen en vragen te stellen om een ​​grondige beoordeling van de financiële gegevens te garanderen.
Dit artikel is een vertaling met toestemming van DealStream.

1 mei, 2023

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page